Patrycja Terelak - Zespół LogAfy


 

Nazywam się Patrycja Terelak. Jestem logopedą klinicznym oraz polonistką – nauczycielką języka polskiego jako obcego. Podczas studiów prowadziłam zajęcia z dziećmi z wadami wymowy i dysleksją jako wolontariuszka w jednej z wrocławskich szkół. Pracuję też z cudzoziemcami i wprowadzam ich w tajniki polskiej gramatyki. Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską w zakresie logopedii klinicznej. W wolnym czasie najchętniej odwiedzam wrocławskie zoo lub czytam powieści kryminalne.