Marta Szewczyszyn - Zespół LogAfy


 

Nazywam się Marta Szewczyszyn i z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem specjalnym, nauczycielem Montessori oraz filologiem rosyjskim. W swojej pracy z Dzieckiem staram się całościowo spoglądać na jego rozwój i stworzyć mu jak najlepsze szanse wzrastania. Pracuje z Dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz innymi trudnościami w rozwoju. W wolnym czasie siadam w fotelu z książka, bądź planuje kolejne podróże.