Marta Nuckowska - Zespół LogAfy


 

Nazywam się Marta Nuckowska. Jestem logopedą ze specjalnością nauczycielską. Do tej pory pracowałam z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz afazją. Uczestniczyłam w terapii logopedycznej dzieci z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. Od 2016 roku stosuję podczas zajęć elementy Metody Krakowskiej, ciągle zgłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konsultacjach z zakresu tej Metody. 
Logopedia stała się moją pasją. W wolnym czasie projektuję nowe pomoce logopedyczne oraz gry dostosowane indywidualnie dla każdego Pacjenta. 
Na co dzień w pracy staram się pokazać Rodzicom oraz Dzieciom logopedię jako kolejną okazję do wspólnego spędzania czasu ze sobą oraz rodzinnej zabawy.