terapia wad wymowy


W Gabinecie "LogAfa" przeprowadzana jest terapia wad wymowy (rotacyzm, seplenienie, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie) zarówno u dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. 


Zawsze przebiega ona w trakcie cotygodniowych jednogodzinnych (60 min.) zajęć terapeutycznych. Rodzic uczestniczy w zajęciach w charakterze biernego obserwatora. Jest to niezbędne w celu kontynuacji przez niego w domu zadanych ćwiczeń terapeutycznych. 


Opiera się m.in.: na ćwiczeniach aparatu artykulacyjnego, słuchu fonemowego, ćwiczeniach oddechowych oraz komunikacyjnych dopasowanych do stopnia wady, a także wieku i możliwości pacjenta. Może być wykonywany również masaż logopedyczny.


W przypadku terapii dzieci zakłada się kontynuację ćwiczeń przez rodziców w domu.

 
 

W CELU UMÓWIENIA SIEBIE LUB DZIECKA NA TERAPIĘ WAD WYMOWY ZAPRASZAM DO KONTAKTU