Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

(RWS)


 

    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne przeznaczona jest do stymulowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych fizycznie i psychicznie. A także do wspierania rozwoju dzieci i dorosłych bez upośledzeń, ale z różnymi zaburzeniami, dysfunkcjami lub problemami natury psychicznej, emocjonalnej. Niesamowicie też wspomaga budowanie poczucia własnej wartości, zarówno u osób dotkniętych zaburzeniami, jak i u osób zdrowych. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.


    "Ruch rozwijający może pomóc dzieciom w dwóch głównych sferach rozwoju:


1. Rozwój fizyczny


* dzieci doświadczają, co to znaczy czuć się we własnym ciele "jak w domu",

* uczą się używać ciała i kontrolować je na wiele różnych sposobów oraz przyswajają sobie dobrze wyważony repertuar ruchu ("słownik ruchowy"),

* nacisk jest położony nie na przyswajanie konkretnych umiejętności przydatnych w poszczególnych sportach lub ćwiczeniach, ale na rozwój umiejętności ogólnych, związanych z opanowaniem różnych elementów ruchu, które mogą być zastosowane w wielu zadaniach fizycznych, z którymi dzieci mogą się spotkać.


2. Rozwój osobowości


* dzięki ruchowi rozwijającemu dzieci nabierają silniejszego poczucia samego siebie, swojej tożsamości,

* stają się bardziej pewne swoich możliwości,

* uczą się podejmować inicjatywę oraz wykorzystywać własną inwencję,

* uczą się wrażliwości na potrzeby i uczucia innych oraz stają się bardziej wprawne w komunikowaniu i dzieleniu się doświadczeniami z innymi ludźmi,

* uczą się skupiać uwagę na tym, co robią i uczyć się z doświadczeń ruchowych,

* jeśli ruch rozwijający jest prawidłowo nauczany, dzieci doświadczają w nim satysfakcji z własnych dokonań."

("Ruch rozwijający dla dzieci" Weronika Sherborne)


    Z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że Ruch Rozwijający bardzo pozytywnie wpływa na dziecko, jak i na ćwiczącego rodzica oraz na ich wspólną więź.

 

Zajęcia w LogAfie mogą być realizowane jako indywidualne (terapeuta, dziecko, rodzic) lub grupowe.

Odbywają się raz w tygodniu, trwając 1 godzinę zegarową.

Przebiegają na podłodze, materacu. Obowiązują stroje sportowe.

 

W CELU UMÓWIENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA METODĄ "RWS" ZAPRASZAM DO KONTAKTU