terapia ręki


Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. 

To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Jest też wykonywany masaż ręki.

Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Podczas zajęć terapeutycznych wykonywany jest masaż ręki.


Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci z:

 • zaburzeniami napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłową postawą ciała,
 • problemami z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemami w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemami grafomotorycznymi (pisanie, malowanie),
 • zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problemami z koordynacją ruchową.


Cele terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • doskonalenie pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
 • poprawa koncentracji.Należy pamiętać, że zajęcia w ramach terapii ręki nie są zajęciami fizjoterapeutycznymi i nie mogą tak owych zastępować w przypadku ich konieczności.


 

W CELU UMÓWIENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA W RAMACH TERAPII RĘKI ZAPRASZAM DO KONTAKTU