terapia neurobiologiczna

Metoda Krakowska

Terapia neurobiologiczna (Metoda Krakowska) opiera się na wynikach badań neurobiologicznych. Mechanizm tej terapii opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń. W myśl zasady, iż większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny. Czyli zakłada dużą możliwość wpływania na kształtujące się połączenia neuronalne poprzez doświadczenia środowiskowe i pracę terapeutyczną.


Terapia neurobiologiczna (Metoda Krakowska) skierowana jest głównie do dzieci:

  • zagrożonych autyzmem,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • zagrożonych dysleksją i dyslektycznych,
  • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
  • z afazją dziecięcą,
  • z porażeniem mózgowym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z Zespołem Aspergera,
  • z Zespołem Downa.

A także do osób dorosłych:

  • z afazją.


Więcej o terapii neurobiologicznej: Metoda Krakowska