nauka czytania

metoda symultaniczno - sekwencyjna


Gabinet "LogAfa" prowadzi zajęcia z nauki czytania dla dzieci zarówno zdrowych, jak i z zaburzeniami/dysfunkcjami.

Uczestniczyć w zajęciach mogą dzieci zupełnie nieumiejące czytać lub te, które chcą tę umiejętność podwyższyć.


Zajęcia wykorzystują Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania (z Metody Krakowskiej). Oprócz tego filaru wspomnianej Metody w ramach zajęć wykorzystywane są pozostałe jej elementy konieczne do pracy z danym pacjentem.


Zajęcia odbywają się w ramach indywidualnych spotkań dziecka z terapeutą (przy obecności rodzica) lub też w ramach ogłaszanych kursów  "Czytajło" (najczęściej podczas ferii zimowych i przerwy wakacyjnej).


 

*Nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną opiera się na:


  • wynikach badań neuropsychologicznych, dotyczących powiązań intermodalnych, budowanych podczas przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych, 
  • badaniach neuropsychologicznych potwierdzających, iż sylaba a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną,
  • założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego dziecka,
  • wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych) oraz kształtowania się struktur umożliwiających przesyłanie informacji między półkulami mózgu (spoidło wielkie, istmus),
  • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań),
  • naśladowaniu 3 etapów nabywania systemu językowego: POWTARZANIA, ROZUMIENIA, NAZYWANIA (samodzielnego czytania),
  • konstruowaniu dla potrzeb terapii podstawowych schematów składniowych i minimalizacji systemów języka,
  • pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów” (mirror neurons, Spiegelneurone), 
  • powtórzeniu rozwoju pisma w dziejach ludzkości.


*(Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ - zarys problemu)

 

W CELU UMÓWIENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA NAUKI CZYTANIA ZAPRASZAM DO KONTAKTU