o terapii


Terapia w Gabinecie "LogAfa" prowadzona jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.


Obejmuje dzieci i młodzież z wadami wymowy, z nieukończonym lub opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy (afazja), z niepłynnością mowy, zagrożonych dysleksją, z dysleksją, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi i chorobami genetycznymi.

Prowadzone są również konsultacje dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, w trakcie których przekazywane są rodzicom niezbędne informacje dotyczące tego zaburzenia.


Również dzieci w pełni zdrowe w "LogAfa" mogą uczestniczyć w zajęciach zwiększających ich potencjał (np.: zajęcia grupowe, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, nauka czytania).


"LogAfa" to również miejsce terapii dla osób dorosłych z dysleksją, wadami wymowy lub zaburzeniami mowy.


Zapraszam do zapoznania się z ofertą terapii LogAfy :-)