terapia dysleksji


Terapia dysleksji w "LogAfa" prowadzona jest zarówno dla dzieci z ryzykiem dysleksji lub już zdiagnozowanych, jak również dla młodzieży i osób dorosłych.


Terapia opiera się na stymulacji mechanizmów lewopółkulowych oraz u osób dorosłych nabywaniu umiejętności radzenia sobie z dysleksją w różnych sytuacjach życiowych.

W trakcie godzinnych zajęć, raz w tygodniu, wykorzystywane są w różnym stopniu elementy Metody Krakowskiej konieczne do pracy z danym pacjentem.Prowadzone są również zajęcia grupowe dla dzieci borykających się z dysleksją (a szczególnie z dysortografią) o nazwie: "OD GAFY DO ŻYRAFY". Mają one na celu nie tyle przyswajanie reguł i zasad ortograficznych, co wspomaganie w posługiwaniu się w praktyce ortografią bez zniechęcenia i popełniania wstydliwych błędów. 


Zapraszam :-)

 
 

W CELU UMÓWIENIA SIEBIE LUB DZIECKA NA TERAPIĘ DYSLEKSJI ZAPRASZAM DO KONTAKTU