Język Serca


 

    W terapii niezwykle ważny jest dla mnie tzw. język serca, czyli język żyrafy. Pozwala on na dotarcie do zrozumienia swoich i potrzeb drugiej osoby w celu znalezienia wyjścia z zaistniałej sytuacji. Szczególnie istotne jest to w zrozumieniu i znalezieniu odpowiedzi na potrzeby dzieci. 


    Czym jest Język Serca? To inaczej model Porozumienia Bez Przemocy (PBP, z j. angielskiego Nonviolent Communication – NVC) Marshalla Rosenberga. Ułatwia docieranie do sedna sprawy, dbanie o to, co najważniejsze, budowanie głębokiej, autentycznej relacji. Pozwala na dobre przeżycie konfliktowej sytuacji, tak by stała się ubogacającym doświadczeniem i doprowadziła do w pełni satysfakcjonujących rozwiązań. Równocześnie jest to model wymagający zaufania do samego siebie i gotowości nawiązania szczerej serdecznej i pełnej miłości relacji z samym sobą i z innymi.

    Porozumienie bez przemocy to zatem sposób porozumiewania się, dzięki któremu zaczynamy dawać z serca.


    Trzeba wiedzieć, że nazwa "Porozumienie Bez Przemocy" tłumaczona z języka angielskiego niestety nie oddaje dokładnie tego, co zawiera NVC i czym jest ta metoda. Bliższe znaczeniowo byłoby "Porozumienie Współczujące" lub "Porozumienie Serca", jednak w języku polskim są to określenia metaforyczne, używane raczej w poezji, niż w mowie potocznej. Dlatego często używa się skrótowej nazwy "Język Serca".

 
 

    Dr Rosenberg wyróżnił dwa style porozumiewania się. Wybrał dwa zwierzęta symbolicznie oddające różne sposoby komunikacji: szakala i żyrafę.

 
 

SZAKAL oczekuje, że inni spełnią jego żądania. Uogólnia, rani. Za jego stwierdzeniami kryje się gotowy osąd czy ocena. Atakuje osobę, nie jej czyny. Krytykuje, wie lepiej, narzuca swoje zdanie.


ŻYRAFA jest przeciwieństwem szakala, symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, rozumienia potrzeb innych, komunikowania się z innymi, bez oceniania, empatię.    Metoda Porozumienia Bez Przemocy składa się z czterech elementów:

1. Spostrzeżenie (konkretne zaobserwowane przez nas działania, które wpływają na nasze samopoczucie)

2. Uczucia (co czujemy wobec tego, co spostrzegliśmy)

3. Potrzeby (głębsze potrzeby, wartości, pragnienia itp., z których wynikają nasze potrzeby)

4. Prośba (prośba o konkretne czyny, które wzbogacą nasze życie).

 


    "W życiu szukam współczucia, przepływu między sobą a innymi ludźmi, opartego na wzajemnym dawaniu z serca" 

dr Marshall B. Rosenberg