diagnoza zaburzeń mowy, ORM


Diagnoza zaburzeń mowy (w tym afazji dziecięcej) / opóźnionego rozwoju mowy (ORM) jest złożonym procesem. Najczęściej stawia się diagnozę wstępną, którą w trakcie trwania terapii poddaje się weryfikacji i ostatecznemu uściśleniu.


Wstępne badanie składa się m.in. z:

- wywiadu z rodzicem,

- badania aparatu artykulacyjnego i artykulacji,

- orientacyjnego badania słuchu fizycznego i badania słuchu fonemowego,

- badania rozumienia mowy,

- badania poziomu komunikacji,

- badania zasobu słownictwa.Po ustaleniu wstępnych założeń, dokonuje się pogłębionych badań ukierunkowanych, dzięki którym można dopasować właściwą ścieżkę terapeutyczną.W CELU UMÓWIENIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ ZABURZEŃ MOWY / ORM ZAPRASZAM DO KONTAKTU