diagnoza wad wymowy


W Gabinecie "LogAfa" diagnoza ewentualnych wad wymowy zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych odbywa się zazwyczaj w trakcie jednego (1 h/1,5 h) spotkania.


Zawiera zarówno wywiad z rodzicem lub z pacjentem dorosłym, a także ogólne badanie logopedyczne, na które składają się, m.in.:

- badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,

- badanie artykulacji - realizacji poszczególnych głosek,

- orientacyjne badanie słuchu,

- badanie słuchu fonemowego (zdolność rozróżniania poszczególnych głosek z potoku mowy).


Z racji koniecznego wywiadu prosi się o przyniesienie ze sobą do wglądu Karty Zdrowia Dziecka.

 

W CELU UMÓWIENIA SIEBIE LUB DZIECKA NA DIAGNOZĘ WAD WYMOWY ZAPRASZAM DO KONTAKTU