program wczesnego wykrywania autyzmu


Jeśli dostrzegają Państwo nietypowe zachowania u swojego małego dziecka   (16-30 msc.ż.) zachęcam do samodzielnego przeprowadzenia bezpłatnej oceny w ramach kwestionariusza wykrywania ryzyka autyzmu M-CHAT-R/F.


Kwestionariusz ten jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym. Zostało stworzone w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i pozwala na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się. W większości przypadków, jeśli nawet występują jakieś nieprawidłowości rozwojowe, kończą się one wizytami u logopedy lub prostymi ćwiczeniami w zaciszu domowym. Tylko 1% badanych dzieci wymaga dalszej diagnostyki i terapii w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dla tych dzieci jest to szansa na szybszą pomoc. Narzędzie to przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. 


Ankietę można przeprowadzić ze specjalistą lub samodzielnie on-line pod adresem: http://badabada.pl/ankieta/


Następnie w przypadku wystąpienia ryzyka (wynik ankiety) potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.

Na wspomnianą weryfikację wyników kwestionariusza w przypadku wystąpienia ryzyka autyzmu u dziecka zapraszam do LogAfy.

 
 

Proszę pamiętać, że narzędzie M-CHAT-R przeznaczone jest dla dzieci w wieku 16 do 30 miesięcy. Wypełnienie kwestionariusza dla dzieci młodszych niż 16 miesięcy da nieprawdziwe wyniki, gdyż mają one prawo nie opanować jeszcze wielu umiejętności, jakie posiadają dzieci starsze. Rodziców młodszych dzieci (pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia) zachęcam do zapoznania się z listą umiejętności rozwojowych odpowiadających temu wiekowi: http://synapsis.org.pl/zycie-z-autyzmem/dla-rodzicow-i-opiekunow/12-18-miesiac

 
 

W CELU PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WERYFIKACYJNEJ LUB POMOCY PRZY ANKIECIE ZAPRASZAM DO KONTAKTU