o mnie


Miło mi Cię powitać w moim 

Gabinecie Terapeutyczno - Logopedycznym "LogAfa"


    Nazywam się Agnieszka Cugier. Jestem logopedą pracującą Metodą Krakowską oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

Oprócz tego, z wykształcenia jestem również teologiem, nauczycielką (uprawnienia pedagogiczne) i trenerem biznesu.

Prywatnie mamą trzech wspaniałych chłopców, czyli wiem co znaczy być rodziną wielodzietną. Dlatego też z chęcią podjęłam się uczestnictwa w programie wsparcia takich rodzin z miasta Wrocławia - Karta Rodzina Plus.


   Moje dzieci, jak to już chyba zaczyna być standardem w naszych czasach, borykają się lub też nieustannie stykają z różnymi dysfunkcjami. Dlatego, oprócz doświadczeń terapeutycznych, nie jest mi również życiowo obce zagadnienie m.in. afazji, dysleksji, czy też mutyzmu wybiórczego. A ponieważ stykanie się każdego dnia z afazją odciska swoisty stygmat na rodzicu (wiem coś o tym), stąd też drugi człon w nazwie gabinetu brzmi: "Afa". Dlatego też w pracy terapeuty szczególnie bliskie są mi dzieci dotknięte tym zaburzeniem.

 
 

    Wiem, ile pracy, zaangażowania, pieniędzy, a przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości trzeba włożyć w kształcenie dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami mowy. Zdaję sobie sprawę z jaką ilością "Mount Everestów" trzeba się w takich sytuacjach zmierzyć.

    Podjęłam się więc wyzwania, by zawodowo nieść pomoc i wsparcie zarówno takim dzieciom, jak i ich rodzicom. Dlatego też w LogAfie, oprócz standardowej terapii wad wymowy, zajmuję się terapią zaburzeń i opóźnień mowy, a także dysleksji.


   W pracy terapeuty logopedycznego ważne jest również dla mnie wyposażanie w niezbędne informacje i wsparcie rodziców dzieci z autyzmem. Również w tym zagadnieniu wciąż poszerzam swoją wiedzę, by sprostać pytaniom, wątpliwościom i potrzebie diagnozy / terapii dzieci z tym zaburzeniem rozwojowym.

 

Dla kogo "LogAfa"?


Terapia w Gabinecie "LogAfa" prowadzona jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.


Obejmuje dzieci i młodzież z wadami wymowy, z nieukończonym lub opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami mowy (afazja dziecięca), z niepłynnością mowy, zagrożonych dysleksją, z dysleksją, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi i chorobami genetycznymi.

Prowadzone są również konsultacje dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, w trakcie których przekazywane są rodzicom niezbędne informacje dotyczące tego zaburzenia.


Również dzieci w pełni zdrowe w "LogAfa" mogą uczestniczyć w zajęciach zwiększających ich potencjał (np.: zajęcia grupowe, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, nauka czytania).


"LogAfa" to również miejsce terapii dla osób dorosłych z dysleksją, wadami wymowy lub zaburzeniami mowy.

Teraz w skrócie o terapiach w "LogAfa".


   W terapii dzieci z zaburzeniami mowy, dysfunkcjami i dysleksją pracuję Metodą Krakowską (MK) prof. Jagody Cieszyńskiej, w której, mimo doświadczenia, nieustannie nadal doszkalam się, uczestnicząc w różnych kursach Centrum Metody Krakowskiej. Nie jestem jeszcze certyfikowanym terapeutą tej Metody, ale uparcie dążę do tego celu.


   Dotykając kwestii dysleksji oprócz terapii dzieci z dysleksją i z jej zagrożeniem prowadzę również terapię stymulacji mechanizmów lewopółkulowych dorosłych z dysleksją.


   W LogAfie prowadzę również zajęcia dla dzieci bez obciążeń z nauki czytania, a dokładnie Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania (zajęcia te zawierają w sobie również pozostałe elementy całej MK).


    Prowadzę również terapię w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zarówno indywidualną, z dzieckiem i rodzicem, jak i grupową. 


    W ofercie LogAfy jest również prowadzona przeze mnie terapia ręki, wraz z masażem. Elementy terapii ręki (usprawnianie ręki dominującej) włączam również w przebieg pozostałych zajęć.


   Prowadzę również konsultacje dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, w trakcie których przekazywane są rodzicom niezbędne informacje dotyczące tego zaburzenia.


   Obok szerokiego wachlarza diagnostycznego i terapii indywidualnych LogAfa oferuje również możliwość uczestniczenia w kreatywnych i stymulujących rozwój dziecka zajęciach grupowych.


 

A skąd pomysł na żyrafę w logo Gabinetu "LogAfa"?


Żyrafa jest symbolem języka serca (czyli języka żyrafy) w Porozumieniu bez Przemocy (NVC) dr Marshala Rosenberga. Jestem zafascynowana tą metodą i próbuję wcielać ją zarówno w życie osobiste, rodzinne, jak i zawodowe podczas kontaktów z dziećmi w terapii. Nie omieszkam więc zamieszczać różnego rodzaju informacji o NVC.

 
 

    Z racji mojego życia prywatnego i osobistego z "Afą" bardzo ważne jest też dla mnie wspomniane serce w kontaktach z rodzicami dzieci z afazją. Widząc, jak wiele od nich wymaga to zaburzenie i jak wiele muszą z siebie dawać, postanowiłam utworzyć grupę wsparcia nazwaną "Spotkania z sercem". Jest to również miejsce dla rodziców dzieci z innymi zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz dysfunkcjami.

 

Tyle o mnie ;-)


Zapraszam Cię do poczytania informacji zawartych na tej stronie, a także na mojej stronie na facebook'u.


Jeśli widzisz potrzebę diagnozy czy terapii dla swojego dziecka lub siebie zapraszam Cię do kontaktu ze mną w celu umówienia się na spotkanie.


Życzę wytrwałości na drodze ku lepszemu!


Agnieszka Cugier
LogAfa