spotkania z sercem


"Spotkania z sercem" mają charakter grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, dysfunkcjami w zakresie komunikacji. Szczególnie tyczą się rodziców dzieci z afazją.


Są BEZPŁATNE i odbywają się w gabinecie LogAfa. Podczas nich wspieramy się wzajemnie, a także od czasu do czasu poznajemy ciekawych gości.

Dokładna data podawana jest z wyprzedzeniem w ogłoszeniach (na stronie głównej) oraz na stronie LogAfy na Facebook'u.


Usiądźmy wspólnie przy filiżance kawy, herbaty i porozmawiajmy. 

Wymieńmy się doświadczeniami i wątpliwościami, zajadając się słodkim poczęstunkiem.


Jako rodzic i terapeuta z serca zapraszam :-)