RAZEM ROZKODUJMY AFAZJĘ


Jesteśmy grupą rodziców - których dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i co najmniej normy intelektualnej - mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy. 

Dysfunkcję naszych dzieci specjaliści określają „niedokształcenie mowy o typie afazji”, „afazja rozwojowa”, „dysfazja”, „zaburzenia mowy pochodzenia korowego”, „alalia”, „SLI”. Już na etapie określenia nazwy tego zaburzenia mowy między specjalistami dochodzi do rozbieżności i kontrowersji - co rodzicom i dzieciom przysparza wielu problemów w uzyskaniu dostępu do rzetelnych informacji i szybkim znalezieniu pomocy. 

Nasza inicjatywa ma na celu „szerzenie informacji o tym, czym jest afazja rozwojowa, jakie są jej objawy oraz jakie towarzyszą jej trudności”. Zależy nam także na ujednoliceniu nazewnictwa związanego z tym zaburzeniem mowy, co znacznie ułatwi komunikację w relacji: „specjalista-specjalista” oraz „specjalista-rodzic”. 

Chcemy wprowadzić takie rozwiązania prawne, które umożliwią naszym Małym Afatykom uzyskanie najskuteczniejszej i najszybszej pomocy w radzeniu sobie z własnymi deficytami poprzez szybką i właściwą terapię. 

Pragniemy swoim dzieciom umożliwić jak najlepszy start w życie, tak aby rozwinąć ich mocne strony i drzemiący w nich potencjał. 


Jeśli problem nie jest Ci obojętny i nie chcesz stać bezczynnie – dołącz! 

Razem Rozkodujmy Afazję!

 

Zapraszam na:

Facebook: https://www.facebook.com/RazemRozkodujmyAfazje/?fr...

Twitter: @akcjaRRa

 

LogAfa Gabinet Terapeutyczno-Logopedyczny Agnieszka Cugier wspiera i czynnnie uczestniczy w akcji "Razem Rozkodujmy Afazję".


Masz dziecko z afazją rozwojową i nie wiesz co dalej - napisz do mnie.